Юридичні експертизи реклами ВРК за 2021 рік

Всеукраїнська Рекламна Коаліція щороку проводить аналіз понад 50 запитів щодо відповідності реклами чинному законодавству України.

Коментарі 3029

Запити до ВРК надходять як від державних органів, на які покладено контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу, так і від компаній-рекламодавців або виробників та розповсюджувачів реклами.

У 2021 році лідируючу позицію – 30% всіх запитів – займали питання щодо порушення основних принципів: законність, точність, достовірність реклами, а також щодо недобросовісної реклами через введення споживачів в оману.

Наступними за кількістю (24%) були запити щодо товарів з особливостями рекламування, таким як алкогольні напої, тютюнові вироби та зброя.

Запити щодо реклами лікарських засобів, медичних виробів, методів діагностики та лікування склали 13% від загальної кількості експертних висновків.

Експертної оцінки ВРК також потребували запити щодо дискримінації за різними ознаками та використовування зображень сексуального чи еротичного характеру у рекламі – 9% від загалу.

До заключних 24% експертних висновків від ВРК увійшли відповіді щодо реклами фінансових послуг, пов’язаних із залученням коштів населення, використання або імітування державних символів у рекламі, реклами про знижку цін на продукцію та інше.

ВРК закликає гравців рекламного ринку, більш детально вивчати законодавчу базу. Основним законом, що регулює розміщення реклами є Закон України «Про рекламу», але також слід звертати увагу на такі закони та нормативні документи як Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення», Закон України «Про захист прав споживачів», Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції», Постанова КМУ «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», Стандарт недискримінаційної реклами за ознакою статті СОУ 21708654-002-2011, тощо. Більш розширений перечень можна знайти на сайті ВРК https://vrk.org.ua/market-rules.html.

Нагадаємо, що для компаній-членів ВРК та державних органів експертиза рекламних матеріалів є безкоштовною, а для інших гравців рекламного ринку проводиться на платній основі.

sostav.ua

Обговорити з іншими читачами:
Погода